Usługi

Rzeczoznawca Samochodowy Olsztyn

Możesz powierzyć nam swój problem a my go rozwiążemy.
Świadczymy usługi w poniższych dziedzinach:

Usługi rzeczoznawcze

 •  wycena pojazdów, maszyn, urządzeń i środków technicznych wszelkich branż i typów,
 •  kosztorysy naprawy pojazdów,
 •  wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu drogowego, budowlanego, itp.,
 •  wycena środków trwałych i nietrwałych firm,
 •  określenie wartości rynkowej pojazdów
 •  rekonstrukcja zdarzeń drogowych (kolizje, wypadki),
 •  porady techniczne,
 •  opiniowanie pojazdów zabytkowych (samochody i motory),
 •  weryfikacje stanu obiektów podwodnych (posiadam uprawnienia nurkowe KDP/CMAS),
 •  sporządzanie ocen i opinii na temat stanu technicznego pojazdu, przyczyny awarii, jakości naprawy pojazdu,

Wyceny sporządzane w celu ustalenia aktualnej WARTOŚCI RYNKOWEJ

 • umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki,
 • umowy w formie leasingu zwrotnego lub operacyjnego,
 • przy aktualizacji danych księgowych,
 • podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych (aporty, fuzje, likwidacje, upadłości),
 • dla potrzeb postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego,
 • na potrzeby negocjacji cenowych (przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży, najmu itp….),
 • oraz dla innych celów określonych przez Klienta.

Labolatorium badań materiałowych

 • świadectwa materiałowe stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • ocena stanu technicznego wyrobów hutniczych, stalowych konstrukcji spawanych oraz podzespołów pojazdów drogowych,
 • badania przyczyn awarii lub przyspieszonego zużycia elementów maszyn, pojazdów i konstrukcji,
 • wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych metodami nieniszczącymi (defektoskopia rentgenowska, ultradźwiękowa i magnetyczna, badania penetracyjne),
 • pomiary grubości oraz ocena stanu powłok ochronnych i dekoracyjnych,
 • ocena zużycia korozyjnego obiektów technicznych.